Uncategorized

NTT Data Romania – Inovație pe plan global (B)

Micșorare text

Istoric

NTT Data Romania face parte din rețeaua NTT Data Corporation, un concern internațional al cărei companie-părinte se află în Japonia. Începând cu anul 1967, compania NTT Data a jucat un rol important în definirea și avansarea infrastructurii IT.[1] Din anul 1995, compania-părinte, denumităNippon Telegraph and Telephone Public Corporation, devine companie publică. De atunci, grupul NTT Data a devenit din ce în ce mai cunoscut pe piața IT mondială, combinând expertiza și resursele companiilor constituente din întreaga lume. În prezent, se găsesc sedii NTT Data în țări precum: India, Brazilia, China, Austria, Germania, Australia și nu numai.

            În 2013, în momentul în care EBS România este cumpărată de către gigantul japonez NTT Data, se fondează NTT Data România. Un pic de context: EBS România a fost o companie înființată în Cluj-Napoca de către Daniel Metz, specializată pe oferirea de soluții software integrate de gestiune ERP (EN: Enterprise Resource Planning). În prezent, filiala NTT Data Romania are birouri în orașe importante ale tării, precum Iași, Timișoara, Sibiu, și deține un portofoliu important de clienți naționali și externi (Germania, Austria, Luxemburg și nu numai). Printre industriile deservite și domeniile de interes se numără: automotive, sectorul bancar-financiar, producție, energie și utilități, sectorul public, retail, transport și logistică.

În 2017, cifra de afaceri a NTT Data Romania depășea valoarea de 53 de milioane de Euro[2], iar, doi ani mai târziu, NTT Data Romania se afla pe locul 7 în topul companiilor de IT din România[3]. Tot în 2019, cifra de afaceri a companiei a crescut cu 27% (după ce, în 2016, se dublase față de 2015[4]), iar profitul a ajuns la 21 de milioane de lei.[5] În primul trimestru al anului 2021, compania avea peste 2000 de angajați, majoritatea (68%) acestor specialiști având mai mult de 5 ani de experiență în domeniile de activitate.

Valori, viziune, management

Conform site-ului web de prezentare propriu, NTT Data Romania își propune să construiască un viitor durabil alături de clienții companiei.[6] „NTT Data folosește tehnologia informației pentru a crea noi paradigme și valori, care contribuie la o societate mai bogată și armonioasă.”[7] De asemenea, compania susține „clienții în transformarea lor digitală, printr-un portofoliu mare de consultanță, aplicații, infrastructură și procese de afaceri, modernizare IT, servicii gestionate și expertiză aprofundată în industrie.”[8] Conform propriei viziuni, inovația se află în centrul filosofiei pe care se bazează afacerea, fiind vizibilă în orice plan al activității desfășurate.

Implicarea companiei NTT Data Romania în programe de CSR (EN: Corporate Social Responsibility) este foarte bine cunoscută la nivel local, regional și național. Acestei secțiuni de activitate îi corespunde o întreagă secțiune de pe website-ul filialei române, unde se găsește și cel mai recent raport de activitate CSR (pe anul 2019) și detalii suplimentare referitoare la implicarea în viața culturală, sportivă și socială a comunităților unde este prezentă compania.

            De la 1 mai 2021, funcția de CEO al companiei NTT Data România a fost preluată de Maria Metz[9], care crede cu tărie în efectele benefice ale muncii în echipă, în lucrul bine făcut și, mai ales, are o viziune cu latură umană în consolidarea și dezvoltarea viitoare a companiei în fruntea căreia se află.

Domeniul de activitate

            Compania NTT Data Romania SA – înregistrată la Registrul Comerțului din data de 8 iunie 2000 cu numărul J12/615/2000, CUI 13091574, este activă fiscal la momentul elaborării prezentei analize.[10]

Potrivit agregatorului online de informații listafirme.ro, NTT Data Romania are ca domeniu de activitate principal un cod CAEN care aparține grupei 62 – Activități de servicii în tehnologia informației. Această grupă conține 4 clase[11]: CAEN 6201 – Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client), CAEN 6202 – Activități de consultanță în tehnologia informației, CAEN 6203 – Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul, CAEN 6209 – Alte activități de servicii privind tehnologia informației. Clasa de activitate NTT Data Romania este 6201.

Listarea pe bursă

            Concernul NTT Data este listat pe Bursa de valori de la Tokyo. Informații referitoare la valorile înregistrate de acțiunile NTT Data sunt disponibile chiar pe website-ul companiei[12], într-o secțiune separată dedicată exclusiv informațiilor necesare investitorilor și potențialilor investitori. Se pot consulta, aici, inclusiv date istorice referitoare la aceste valori, ceea ce contribuie la o mai bună înțelegere a evoluției companiei pe plan global. Cele mai vechi date disponibile sunt de la începutul lunii aprilie a anului 1999.

Tot aici, se găsește un instrument care ajută la realizarea de calcule menite să informeze cât mai precis o eventuală investiție în acțiunile companiei (EN: Investment Calculator).

Evoluția cifrei de afaceri și a profitului net

            Doi dintre cei mai importanți indicatori ai performanței economice a unei companii îi reprezintă cifra de afaceri, pe de o parte, și profitul net, pe de altă parte. Ambii indicatori sunt măsurați anual și raportați pe diverse platforme online. Astfel de platforme au constituit principala sursă de informare pentru elaborarea acestei secțiuni a lucrării de analiză.

            Figura următoare ilustrează evoluția cifrei de afaceri și a profitului net ale NTT Data Romania, în perioada 2009-2019.[13]

            Trendul vizibil ascendent al cifrei de afaceri indică faptul că, pe parcursul perioadei analizate, compania a gestionat bugete din ce în ce mai mari, cifra de afaceri crescând exponențial de la an la an. Astfel, apogeul atins de cifra de afaceri corespunde anului 2019, valoarea acesteia depășind 350 de milioane de lei (RON). Evoluția de la valori ce se încadrau sub 50 de milioane de lei (2009-2011) este mai mult decât evidentă, iar graficul de mai sus stă mărturie acestei evoluții.

            În ceea ce privește profitul net declarat, valoarea acestuia nu pare a depăși 25 de milioane de lei (RON) pentru niciunul dintre anii din perioada de analiză. Într-adevăr, se observă o evoluție crescătoare (de la 790,115 RON în anul 2009) și în cazul acestui indicator de performanță economică, însă intervalul de creștere atinge limita superioadă în anul 2019, la valoarea de 21,157,033 RON.[14] Trendul este vizibil ascendent, excepție făcând anul 2018, cânde se observă o scădere destul de semnificativă de la 20 de milioane la 18 milioane de lei.

            Tabelul de mai jos indică valorile anuale ale cifrei de afaceri și profitului net înregistrate de NTT Data Romania, în perioada 2009-2019. Sursa acestor informații este platforma web listafirme.ro.

Numărul de angajați

În anul 2005, NTT Data Romania avea 61 de angajați, iar, în următorii 5 ani, numărul acestora a scăzut. Oarecum paradoxal pentru un analist pregătit să observe o evoluție în sus a numărului de angajați, nicidecum o scădere de personal. Cu toate acestea, în perioada 2006-2010, compania a avut, pe rând, doar 47, 39, 44, 44 și, respectiv, 53 de angajați.

            Începând din anul 2011, trendul a fost preponderent ascendent, numărul efectiv de angajați crescând cu cel puțin 100 de angajați anual. Excepție a făcut doar anul 2014, când au fost declarați 386 de angajați, cu 8 mai puțini decât în anul precedent.

            O creștere semnificativă a acestui indicator a putut fi observată în 2017, când numărul mediu anual de angajați a fost de 902, cu 256 mai mult decât în anul 2016 (646). De atunci, fluxul de noi angajări rămâne la un nivel ridicat, ajungându-se, în 2019, la un total de 1052 de angajați ai NTT Data Romania.

Alte date financiare

            Desigur, o analiză economică de tipul acestui exercițiu nu este completă doar prin menționarea și interpretarea valorilor din dreptul cifrei de afaceri, al profitului net și al numărului de angajați. Așadar, în cele ce urmează, sunt prezentate succint alte câteva date financiare și de performanță economică ce aparțin companiei NTT Data Romania, tocmai din dorința de a oferi o perspectivă cât mai completă acestei analize.

            Astfel, tabelul ce urmează conține o serie de indicatori precum datorii, active imobilizate, active circulante și capitaluri proprii, alături de valorile anuale înregistrate în perioada de referință 2009-2019.[15]

            Fără îndoială, interpretarea unor astfel de date s-ar realiza cel mai bine, în adevărata sa profunzime, de către analiști economici. Cu toate acestea, unele concluzii pot fi trase și de către un ochi analitic mai puțin format (cum este al meu, celui care redactează prezenta lucrare de analiză).

            Câteva astfel de idei ar fi:

  • Nivelul datoriilor companiei a crescut exponențial, de la 299,000 de lei în 2008, la 1,7 de milioane în 2011, la 12 milioane în 2015, pentru ca, în 2019, să ajungă la suma-record de 105,6 milioane de lei. Nici măcar o corelare cu cifra de afaceri nu ar explica un nivel atât de ridicat al datoriilor declarate, deoarece tendința ascendentă în ambele cazuri nu pare a avea corespondențe reale în vârfuri/ apogeuri – decât, poate, în cazul anului 2019. Oricum, indiferent de abordare, diferența de aproximativ 3000% dintre valoarea datoriilor din 2005, comparativ cu valoarea datoriilor din 2019 este foarte mare și, prin urmare, deloc neglijabilă.
  • Valoarea activelor imobilizate (adică a bunurilor și valorilor cu o durată de utilizare mai mare de un an și care nu se consumă la prima utilizare) a crescut de 139 de ori de la începutul perioadei de referință până în 2019.
  • Valoarea activelor circulante (active care participă la un singur circuit economic, fiind deținute pe termen scurt), în schimb, a crescut de 275 de ori în 2019, față de 2005 – o creștere semnificativă, care poate contribui la o analiză și mai aprofundată a tematicii.
  • Capitalurile proprii (acele resurse financiare atrase de la proprietari sau asociați, precum și acelea constituite din profiturile obținute) au crescut relativ constant în prima jumătate a perioadei de analiză, urmând ca, din 2012, valorile acestui indicator să crească exponențial, de la 10 milioane de lei la 105 milioane de lei în doar 7 ani.

Un alt website care oferă informații financiare despre firmele din România menționează o serie de alți indicatori de performanță economico-financiară. Astfel, aflăm despre NTT Data Romania următoarele[16]:

  • În perioada 2016-2019, totalul veniturilor a crescut de aproximativ 2,3 ori, de la 168 de milioane de lei, la 390,5 milioane de lei.
  • În aceeași perioadă, totalul cheltuielilor raportate de companie a crescut de 2,44 ori, de la 150 de milioane de lei, la 366 de milioane de lei.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *